X
تبلیغات
زولا

مانیفست مترونوشت

مدتی است که ما برای خلق یک نوشته­ی روایی و یا توصیفی، دیگر حتی نمی­گوییم "نوشتیم". زمانی که بخواهیم قدرت یک نوشته را مثال بزنیم می­گوییم سراسر تصویر بود. می­گوییم همه چیز در این نوشتار به تصویر کشیده شده بود.

من آمدم تا مترو را بنویسم. تا نوشتار را از جذابیت تصویر نجات بدهم.

اینجا فروپاشیِ خودشیفتگی تصویر است.